Регистрация нового водителя

ДОГОВІР

На інформаційне обслуговування

м. Харків

ITA Grand Plus taxi ,  в подальшому  «Сторона-1», з однієї сторони,  та водій, у подальшому «Сторона-2», з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона-1 зобов’язується забезпечити Сторону-2 інформацією про замовлення від населення і організацій на пасажирські перевезення, а Сторона-2 – оплатити Стороні-1 вартість інформаційних послуг.
1.2. Інформація передається  обладнанням ( телефон або мобiльний додаток ), що передається Стороною-1. Сторона-2 здійснює перевезення  на основі інформації, даної Стороною-1.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Сторона-1 через свої засоби зв’язку отримує інформацію про необхідність (замовлень) організацій і громадян в наданні  (отриманні) транспортних послуг.
2.2.  Інформація про замовлення, що надійшло на перевезення передається в ефірі Стороні-2, через засоби радіозв’язку, або мобiльний додаток які знаходяться в автомобілі Сторони-2.
2.3.  Сторона-2, приймаючи від Сторони-1 інформацію, забезпечує подачу автомобіля до місця, вказаного Стороною-1.
2.4.  Виконавши перевезення, Сторона-2 інформує про це Сторону-1.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-1

3.1.  Забезпечувати Стороні-2 передачу інформації про замовлення,
3.2. Забезпечувати стійкий зв’язок  зі Стороною-2 по телефону, виділеному Стороні-1.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-2

4.1.   При підписанні даного Договору  пред’явити Стороні-1  копії потрібних документів.
4.2.   Інформувати  Сторону-1 про отримання інформації на перевезення.
4.3.   Не передавати без дозволу Сторони-1 отриману інформацію іншим користувачам.
4.4.   Забезпечити якісне обслуговування пасажирів, які перевозяться на підставі інформації Сторони-1, для чого:
здійснювати  перевезення в технічно справному, чистому транспортному засобі;
 мати в салоні автомобіля рекламний проспект Сторони-1;
під час здійснення перевезення пасажирів, виконувати правила перевезення.
бути ввічливим з пасажирами, при необхідності надавати послуги по перенесенню, розміщенню в автомобілі речей пасажирів;
4.5. Сторона-2 несе адмiнiстративну і матеріальну відповідальність за  завдання моральної шкоди Стороні-1 і передачу інформації іншим особам і організаціям, яка є комерційною таємницею.
4.6.   Суворо виконувати «Правила роботи ITA Grand Plus taxi.
4.7 За бажанням Сторони-1 надавати автомобіль для огляду з метою перевірки відповідності його стану вимогам Сторони-1 по обслуговуванню клієнтів.

5. ВАРТІСТЬ ТА  ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1.Вартість послуг, наданих Строною-1, визначається розрахунковим шляхом і відображається в калькуляції,  яка надається Стороні-2 для ознайомлення щоденно.
5.2.Вартість інформаційних послуг  Сторони-1 стягується за домовленістю сторін за кожне замовлення, надане для Сторони-2.
5.3.Абонентська  плата – 3  грн. на добу.
5.4.Сторона-2 оплачує надані Стороні-1 послуги за домовленістю шляхом сплати суми наданих за цей період послуг.
5.5.ПризаборгованостіСторони-2  автомобіль  знімається з обслуговування.
5.6.При несплаті послуг більше ніж 1-го тижня без  повідомлення, Сторона-1 має право розірвати договір в односторонньому порядку.
5.7.Всі перераховані вище суми включають в себе суми податків і зборів, передбачених законодавством України.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1.  Сторона-1 не несе відповідальності за технічний стан транспортного засобу Сторони-2, його ремонт і технічне обслуговування .
6.2. Сторона-1 не несе відповідальності перед Стороною-2, пасажирами і третіми особами за дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася по вині  Сторони-2 чи інших осіб.
6.3. Розрахунки з державою по податкам з доходів, отриманих від перевезень, Сторона-2 здійснює   самостійно, у встановленому законом порядку.
6.4Сторона-1 здійснює контроль за якістю виконання взятих на себе обов’язків Стороною-2 за даним договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

7.1.При підвищенні Стороною-2 тарифів на пасажирські перевезення, Сторона-2 зобов’язується особисто повернути пасажиру надміру отримані кошти і надати інформацію про це Стороні-1. Зазначене порушення тягне за собою позбавлення Сторони-2 права на отримання інформаційних послуг на протязі 1-го тижня, повторнi систематичнi порушення дає право Стороні-1 в односторонньому порядку розірвати дійсний Договір.
7.2.У випадку, якщо Сторона-2 приступила до виконання умов  Договору, а потім без пояснення причин залишила роботу на строк більше 1-го мiсяця, даний Договір вважається розірваним.

8 .  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ

8.1.Дійсний договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами і діє до моменту заяви    хоча б однієї із сторін про його розірвання.
8.2.Підставою для розірвання договору за вимогою однієї із сторін є невиконання іншою стороною взятих на себе обов’язків , а, також, допущених порушень передбачених даним договором.
8.3.Сторона, яка бажає розірвати договір, повiдомляє іншій стороні про це, із зазначенням причин розірвання договору. Отримавши пропозицію про розірвання договору, інша сторона має право погодитись з пропозицією або мотивовано заперечити проти розірвання, направивши про це повідомлення на протязі 5-ти календарних днів. Відсутність заперечення в вказаний термін розглядається як згода на розірвання даного договору, він розірвіться   в встановленому законом порядку. При наявності заперечень проти розірвання Договору він розривається в установленому законом порядку.
8.4.Розірвання договору з ініціативи Сторони-1 в односторонньому порядку оформлюється із позначенням  причини розірвання Договору .
8.5 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-УІ Сторона -2 надає згоду Стороні -1 на обробку особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної,адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством договором прав та обов’язків у сфері  правовідносин і соціального захисту.
8.6.У всьому, що не передбачено дійсним Договором, сторони  керуються  діючим  законодавством України.

 

Правила работы для водителей в ИТА GRAND PLUS taxi

После онлайн регистрации и активации мобильного приложения  через сайт вам необходимо  в течении 5 дней предоставить автомобиль на осмотр администрации и получить  документы для работы в службе Grand Plus taxi. Невыполнение данного правила влечет за собой блокировку и аннулирование вакансии!!!

 1. Перед выходом на линию иметь технически исправный и чистый автомобиль ,надлежащую форму одежды, а также необходимые разменные деньги.
 2. Находясь в работе иметь постоянную мобильную связь с диспетчером и находится в мобильном приложении с включенным GPS.
 3. Находиться в очереди сектора только при готовности принять заказ.
 4. Вовремя подтверждать назначенный заказ(диспетчер звонить не должен)
 5. Подача авто на обычный заказ до 15 минут. На предварительный заказ авто должен быть подан заказчику за 10 минут до времени заказа!!!
 6. Водители выполняющие трансферы обязаны соблюдать требования формы одежды и осуществлять поднос багажа пассажира. Запрещена форма одежды по спорту, майки, шорты, открытая обувь.
 7. Наличие шашки Grand Plus, визиток и чеков на заказе обязательно !!! (наличие чужой шашки-штраф  Повторное нарушение-увольнение)
 8. Прикрытие соседнего сектора обязательно.
 9. Водители, работающие в службе,при необходимости обязаны выполнять заказы со скидкой, предоставляемые службой для наших сотрудников и партнеров (например: водителей службы, операторов, программистов, персонала отелей и заведений.)
 10. Стоимость поездки указана в заказе. Изменения маршрута просчитываются только диспетчером. Такое нарушение, как самовольный просчет-штраф . Повторное нарушение-увольнение водителя.
 11. Минусовой баланс более 7 дней влечёт за собой аннулирование позывного без предупреждения водителя.)
 12. Невыполнение водителем без уважительной причины 5 заказов в месяц влечет за собой расторжение договора в одностороннем порядке.
 13. Систематические отказы от заказов или их не подтверждение влекут за собой увольнение водителя.
 14. Категорически запрещена передача своего личного номера пассажиру. Все заказы через диспетчера. Нарушение данного правила - увольнение водителя!!!!!
 15. В связи с жалобами отелей, стоянка под гостиницами( Отель Харьков, Парк Отель , Чичиков , Аврора и т.д) ЗАПРЕЩЕНА!!!! Не забирайте работу у других водителей,стоящих в этих секторах! Нарушение штраф. Повторное нарушение-увольнение водителя.
 16. Систематическое нарушение данных правил влечет за собой расторжение договора на информационное обслуживание в одностороннем порядке !!!
   

АНКЕТА РЕГИСТРАЦИИ НОВОГО ВОДИТЕЛЯ

* - все поля обязательны для заполнения

Принятие условий
Данные водителя для Grandplus
Данные автомобиля
Фото автомобиля
Максимальный размер файла: 8 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg jpeg png bmp.
Максимальный размер файла: 8 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg jpeg png bmp.
Максимальный размер файла: 8 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg jpeg png bmp.
Фото документов
Максимальный размер файла: 8 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg jpeg png bmp.
Максимальный размер файла: 8 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg jpeg png bmp.
Максимальный размер файла: 8 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg jpeg png bmp.
Максимальный размер файла: 8 МБ.
Разрешённые типы файлов: gif jpg jpeg png bmp.